REIKI

Mielenkiintoni vaihtoehtoisiin hoitoihin alkoi käytyäni Medika Novan vyöhyketerapia kurssin. Kiinnostuin myös kristalliterapiasta, joogasta ja feng shuista, joita olen jonkin verran opiskellut. Näiden myötä löysin Reikin jota aloin täydestä sydämestäni opiskelemaan. Reikiopettajani järjesti lisäksi Magnified Healing® kursseja, joka oli luonteva energeettinen jatkumo myös omalla taipaleellani.

Olen tavannut hyvin mielenkiintoisia ihmisiä, parantajia ja opettajia, ja heiltä olen saanut paljon kokemukseen perustuvaa tietoa eri hoitojen vaikutuksista ja käyttötavoista. Aloin yhä voimakkaammin uskoa että monen sairauden ja vaivan alkusyy on meissä itsessämme; epätasapaino, negatiivinen energia. Osaamatta vielä nimetä näitä mahdollisia syitä tarkemmin aloin kuitenkin vakuuttua siitä, että kehon ja mielen omat voimavarat pystyvät parantamaan monia vaivoja ja sairauksia, jos ne vain saadaan täysitehoisesti käyttöön.

Myöhemmin sain monia tilaisuuksia tutkia ja opetella lisää siitä miten keho ja mieli yhdessä toimivat, ja miten sekä terveyden ylläpitäminen että sairauksien ja vaivojen hoitaminen vaihtoehtoisilla metodeilla koululääketieteen lisäksi tai sen sijaan on tullut maailmalla yleisesti hyväksytyksi, tunnustetuksi toiminnaksi. Useissa maissa monia vaihtoehtohoitoja on jo ennakkoluulottomasti liitettykin osaksi yleistä valtion ylläpitämää terveydenhoitojärjestelmää.

Olen oppinut, miten tärkeää on huolehtia omasta terveydestä ja jatkuvasta henkisestä kasvusta. Toivon, että myös sinä saat näistä sivuista virikkeitä ja innostusta omalle henkisen kasvun tiellesi.

Itselläni ei ollut pienintäkään aikomusta ryhtyä opettamaan. Halusin vain työskennellä oman henkisyyden kanssa, halusin nostaa omia energioitani ja parantaa itseni ja perheeni kaikilla tasoilla. Luonnollisesti läheiset hyötyvät tästä energioiden noususta, sillä energioilla on tapana tasapainoittua, jolloin myös heidän energiat nousevat.

Aikomukseni oli, että ehkä jatkossa alkaisin hoitamaan muitakin ihmisiä, mutta toisin kävi. Ihmiset alkoivat kyselemään, milloin opettaisin heitä. Näinhän meitä ohjataan – muiden ihmisten kautta. Näin päädyin opettamaan vuodesta 2004 lähtien. Toki teen edelleen itsehoitoja säännöllisesti. Ilman niitä en tulisikaan toimeen. Säännölliset itsehoidot auttavat minua jaksamaan, torjuvat stressiä sekä saan niistä voimaa kuunnella omaa itseäni.

Useimmille kursseille tulijoille, itseni mukaan lukien, on sanottu olevan parantavat kädet. Eikä se ole mikään ihme, sillä sanotaan että ne jotka ottavat Reikin tässä elämässä, ovat ottaneet sen myös aikaisemmassakin elämässään. Reiki ei anna mitään uutta ihmiselle, mitä ihmisellä ei voisi jo olla, mutta useimmilla tuo parantavan energian virtaaminen käsistä on ns. nukuksissa, jolloin kursseilta saatavat viritykset vahvistavat ja aktivoivat energian virtausta ja niiden kanavoimiskykyä.

Uskon, että nämä kurssit hyödyttävät myös sinua. Reiki ei ole itsetarkoitus, mutta sen avulla pystyy kuuntelemaan paremmin omaa itseään, sillä se nostaa omia voimia. Reiki on tärkeä henkinen porras, joka vahvistaa yhteyttäsi omaan Korkeampaan Minääsi. Reikikurssien myötä voivat uudet kyvyt nousta pintaan, tai jo olemassa olevat kyvyt vahvistua. Voit hyödyntää Reikiä myös muihin elämäsi osa-alueisiin, sillä kaikessa on kysymys energiasta. Siis, minkä tahansa alan ammattilainen oletkaan, voit Reikin avulla vahvistaa ja lisätä siihen positiivista energiaa, jolloin mahdolliset asiakkaasi ovat entistä tyytyväisempiä palveluihisi, tuotteisiisi tai hoitoihisi – minkä parissa työskenteletkin.

Juuri tänään….

en ole vihainen itselleni enkä muille

.en murehdi menneitä enkä tulevia

. olen kiitollinen kaikista siunauksistani

. elän rehellisesti

. olen ystävällinen kaikille

Reiki on ikivanha energiahoitomuoto

Siinä hoidettava saa parantavaa energiaa hoitajan välityksellä. Tämä energia voimistaa kehon omaa immuunipuolustusta ja luonnollista paranemisprosessia.

Reikiä on käytetty jo tuhansia vuosia. Välillä tämä taito oli pitkään unohduksissa, kunnes japanilainen Mikao Usui löysi sen uudelleen ja alkoi opettaa sitä edelleen. Reiki tuli länsimaihin vasta myöhemmin, sen jälkeen kun sen tuoja, Havaijilainen Hawayo Takata vihittiin Reiki-Masteriksi ja hän alkoi opettamaan tätä taitoa länsimaalaisille. Noista ajoista Reiki on levinnyt lähes kaikkialle maailmaan. Reiki on henkisen tietoisuuden ohjaamaa elämänvoima-energiaa.

Usui-Reiki on turvallinen parantamismetodi: hoidettava saa energiaa hoitajan käsien kautta. Se ei kuitenkaaan ole peräisin hoitajasta itsestään, vaan on energian kanavana. Näin hoitajan oma energia ei hoidettaessa vähene.

Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, vaan se myös vahvistaa henkisiä kykyjämme, tasapainottaa mieltämme, tekee kehostamme terveen, ja siten auttaa meitä saavuttamaan onnellisuutta.”
Ote Mikao Usuin muistokirjoituksesta –

Reikihoidon perusajatuksena on että me kaikki olemme osa universaalia kokonaisuutta, korkeampaa voimaa joka on kaikkialla meissä ja ympärillämme. Yhteytemme tähän korkeampaan henkiseen alkuperäämme on unohtunut, energiakanavamme ovat tukkeutuneet tietoisen mielemme kamppaillessa arkipäivän ongelmien kanssa ja kielteisten kokemusten seurauksena. Reiki puhdistaa mielemme avaten uudelleen tämän luonnollisen yhteyden omaan itseemme ja tasapainottaa sekä mielen että kehon energiat, tuoden mielen tasapainoa, henkistä ja fyysistä terveyttä. Reikihoidossa parantava energia virtaa hoitajan käsien kautta hoidettavaan, kysymys ei siis ole esimerkiksi hieronnasta.

Harjoittajalleen Usui-Reiki tarjoaa tien oman itsen syvälliseen tuntemiseen, mietiskelyn ja harjoitusten kautta löytyvään syvään rauhaan ja tasapainoon, onnelliseen ja rakkaudentäyteiseen elämään, jonka perustana on oman itsen ja kaikkien muiden kunnioittaminen henkisinä olentoina ja yksilöinä; ehdoton ja pyyteetön universaali rakkaus.

Mikao Usui tulikin opettamaan rakkautta ja myötätuntoa. Reiki on rakkaus!

Reikin opiskelusta

Reiki on energiaan perustuva hoitomenetelmä. Siinä hoidettava vastaanottaa parantavaa energiaa joka virtaa hoitajan läpi ja siirtyy hänen käsistään hoidettavaan. Reiki on kuitenkin paljon muutakin: Se on menetelmä tasapainon ja mielenrauhan saavuttamiseen, oman itsensä hoitamiseen. Monille tämä itsensä hoitamisen ja henkisen kehityksen mahdollisuus on ollut ainakin yhtä tärkeä syy käydä kurssi kuin ajatus toisten hoitamisesta.

Reikikurssit kaikilla tasoilla sisältävät myös paljon itsehoitomenetelmiä ja henkisen kasvun keinoja. Reiki ei ole uskonto, se ei vaadi ketään muuttamaan maailmankatsomustaan. Kuitenkin sen perusajatus on se, että olemme myös henkisiä olentoja ja yksilöitä, muutakin kuin fyysinen kehomme. 

Reikin opiskelumetodi erottuu voimakkaimmin siinä, että sen olennaiset osat ovat vihkimykset eli viritykset.

Oma käsitykseni on se, että kurssilta on saatava paras mahdollinen opetus ja materiaali. Tästä syystä sekä Reiki 1 että Reiki 2 -kurssini kestävät kaksi täyttä päivää, ja olen koonnut kustakin kurssista noin 40 sivuiset A4-koossa olet manuaalit. Tämän lisäksi oppilaani tietävät, että he voivat milloin tahansa saada yhteyden minuun neuvoja ja tukea varten, ja tietysti tulla ilmaiseksi kertaamaan minkä hyvänsä tason kurssin, jos tuntevat siihen tarvetta. Reikin voi jokainen oppia.

Usui Reiki -kurssit on jaettu kolmeen tasoon:

1. kurssi opetetaan Reikin yleiset periaatteet, itsensä hoitaminen ja meditointi, sekä muiden hoitamisen käytäntö tekniikoineen, käsien asentoineen ja hoitotapahtuman valmisteluun, toteutukseen ja päättämiseen liittyvine asioineen. Kurssilla annetaan myös ”viritykset”, eli Reiki-Master siirtää erityisessä vihkimysrituaalissa osallistujalle kyvyn Reiki -energian käyttöön. Reikin opetusmetodi on poikkeuksellinen: vihkimys tehdään jokaiselle osallistujalle erikseen ja sen myötä syntyy elinikäinen kyky energian käyttöön. Kokeita kurssilla ei ole; kaikki läpäisevät kurssin ja saavat siitä todistuksen.

2. kurssi jatkaa uusilla parantamismetodeilla: hoitotapahtuma ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, sillä Reikiä on mahdollista tehdä myös kaukohoitona. Tämä ja siihen liittyvät symbolit sekä niiden oikea käyttö ovat osa kakkoskurssia. Samoin paneudutaan oman henkisen ja fyysisen terveyden hoitamiseen sekä henkiseen kehitykseen. Yksityiskohtaisemmat hoitotekniikat eri tilanteissa, vaihtoehdot ja valmistelut sekä omien energiakanavien edelleen avaaminen ja energiavirtauksen vahvistaminen kuuluvat myös ohjelmaan. Myös tällä kurssilla jokainen vastaanottaa viritykset näiden uusien taitojen käyttöön.

3. kurssi eli Reiki Master-kurssi on Usui-Reikin viimeinen aste. Se edellyttää voimakasta sitoutumista Reikin periaatteisiin ja jatkuvaan työskentelyyn oman henkisen kasvun edistämiseksi. Kurssilla käsitellään mm. edistyneempiä hoitotekniikoita ja henkisen kasvun metodeja, viritysten tekemistä ja Master -symbolin käyttöä. Reiki Master -viikonloppukurssin ja sen 3 lisäosaa suorittanut on oikeutettu opettamaan kaikkia kolmea Reikin tasoa.

Järjestän 1-, 2- ja Master-tason Usui-Reikikursseja

Kursseihin kuuluu aina:

 • kirjallinen kurssimateriaali opiskelua ja kertausta varten

 • teoriaa ja käytännön harjoituksia

 • elinikäinen vihkimys Reiki-energian käyttöön

 • opastus myös jatkossa

 • todistus kurssin suorittamisesta

Reiki 1 -Kurssi

Tämä on peruskurssi, jonka aikana kanavasi avataan ja harmonisoidaan vastaanottamaan ja välittämään universaalia energiaa. Monille se on myös puhdistautuminen, elämänmuutos, joka avaa tien omaan sisimpäämme, aikaisemmin käyttämättä olleisiin voimavaroihimme ja tuo uuden tavan kokea olemassaolomme.

Reiki 1-kurssilla saatu harmonisointi eli ”viritys” kestää koko elämän, sitä ei tarvitse uusia.

Tällä kurssilla:

 • Opit hoitamaan itseäsi ja muita Reikin avulla

 • Saat tietoa Reikin historiasta

 • periaatteista

 • vaikutuksista

 • eri hoitotavoista

 • traditionaalisista käsien asennoista

 • Opit Mikao Usuin Gassho -meditaation

 • Jyoshin Koki-ho hengitystekniikan

 • Harjoittelet hoidon tekemistä itsellesi ja muille

 • Saat elinikäisen vihkimyksen Reikienergian käyttöön

 • Saat todistuksen Reiki 1-tason suorittamisesta

 • Saat kirjallisen kurssimateriaalin mukaasi kertausta varten

 • Saat jatkossa minulta henkilökohtaista tukea ja apua – vastaan kysymyksiisi sähköpostitse

Reiki 2 -Kurssi

Tälle kurssille voivat osallistua kaikki kenen hyvänsä opettajan kanssa 1-kurssin suorittaneet. Tämä kurssi syventää taitojasi Reikin harjoittajana ja voimistaa energiatasoasi. Sinut harmonisoidaan Reiki-symboleiden käyttöön, mikä voimistaa merkittävästi kykyäsi vastaanottaa ja välittää energiaa. Opit myös uuden näkökulman Reikihoitoon: se ei ole sidottu aikaan ja paikkaan. Opit lähettämään Reiki-energiaa kohteeseen, joka voi sijaita missä tahansa, etäisyydellä ei ole merkitystä.

Tällä kurssilla:

 • Opit käyttämään Reiki-symboleita

 • Saat elinikäisen vihkimyksen niiden käyttöön

 • Harjoittelet symbolien käyttöä

 • Harjoittelet kaukohoidon tekemistä

 • Opettelet Reiji-Hon avulla kehittämään intuitiotasi

 • Opettelet Byosen-skannauksen avulla määrittelemään missä Reikiä tarvitaan

 • Opettelet Koki-Ho -tekniikan avulla hengittämään Reikienergiaa kohteeseen

 • Opit Hatsurei-Ho meditointisarjan

 • Opit Kenyoku -tekniikan energian puhdistamiseen

 • Saat todistuksen Reiki 2-tason suorittamisesta

 • Saat kirjallisen kurssimateriaalin mukaasi kertausta varten

 • Saat jatkossa edelleen minulta henkilökohtaista tukea ja apua, vastaan kysymyksiisi sähköpostitse

Sinulla on tämän kurssin suoritettuasi oikeus vastaanottaa korvausta tekemästäsi Reikihoidosta.

Reiki Master -kurssi

Tämä kurssi on Usui-Reikin korkein aste. Sinut harmonisoidaan Master- symbolin käyttöön, jonka jälkeen sinulla on oikeus alkaa myös opettamaan kaikkia kolmea Reiki-tasoa. Opettaminen ja vihkimysten tekeminen on kuitenkin oikeus, ei velvollisuus; on paljon Reiki-Mastereita jotka ovat edenneet tälle tasolle oman henkisen kehityksensä lähtökohdista.

Alkuperäinen Usui-Reiki ei tunne Grand Master- tai muita erityisnimityksiä, ei myöskään erilaisia a-b-c -tasoja Masterkursseille. Reiki-Master on pätevä kaikkialla maailmassa sekä harjoittamaan Reikiä, että opettamaan sitä kaikilla tasoilla.

Ainoa pääsyvaatimus kurssille on että olet suorittanut Usui-Reikin 2. tason kenen hyvänsä sen opettamiseen oikeutetun Reikiopettajan johdolla. En tee ennakkoon haastatteluja tai analyyseja siitä, oletko kypsä jatkamaan Reikipolkuasi, tosiasia on että sinä itse olet ainoa joka pystyy sen määrittelemään.Uskon vahvasti, että meidän oma Korkeampi Minä ja Reikioppaat ohjaavat meidät kurssille, silloin kun/jos se on meidän korkeammaksi parhaaksemme.


Reiki Master -kurssi johdattaa sinut uusiin mahdollisuuksiin; oman henkisen kehityksesi edistämiseen ja muiden auttamiseen Reikin eettisten periaatteiden mukaisesti. Reikiopettajanasi johdatan sinut tämän pitkän tien alkuun, ja sen jälkeen oma intuitiosi ja henkiset voimavarasi määrittävät kulkusi suunnan ja nopeuden. Tämän kurssin suoritettuasi olet yksi niistä, joilla on mahdollisuus viedä universaalin energian sanomaa eteenpäin, kehittää sen käyttöä ja opastaa yhä uusia ihmisiä Reikin pariin.

Tällä kurssilla:

 • Saat elinikäisen vihkimyksen

 • Harjoittelet meditaatiota ja intuitiivista hoitoa

 • Opit käyttämään Master-symbolia

 • Harjoittelet Master-symbolin käyttöä

 • Opit eri tasojen vihkimysten tekemisen teoriassa ja käytännössä

 • Opit Reiju -valtuutusten tekemisen

 • Opit kotodamat

 • Opit edistyneempiä meditointitekniikoita joiden avulla kohottaa energiatasoasi

 • Opit lisää symboleita ja saat opastusta niiden käytössä

 • Opit Gyoshi Ho -katseella parantamisen

 • Kehität energioiden tunnistamista

 • Tutustut Gyosei -runouteen

 • Saat todistuksen Reiki Master ensimmäisen osan suorittamisesta *

 • sinulla on kurssin suoritettuasi tarvittavat taidot opettaa
  ja vihkiä muita Reikin käyttöön 1-tasolta Reiki Masteriksi saakka

 • Saat kirjallisen kurssimateriaalin mukaasi kertausta varten.

 • Saat jatkossakin edelleen minulta henkilökohtaista tukea ja apua tarvittaessa.

Masterkoulutus jakautuu neljään osaan; kaksipäiväiseen perusosaan, joka suoritetaan viikonloppu-kurssina, ja lisäksi kolmeen osioon, jotka voit suorittaa haluamassasi tahdissa. Ajatuksena on se, että kertaat yhteensä kolme Reiki-kurssia. Näiden osioiden suorittamisen yhteydessä on oiva tilaisuus harjoitella oppilaille viritysten ja valtuutusten tekoa ja muuten kerrata opittuja asioita. Tämän tarkoituksena on madaltaa oppilaille kynnystä alkaa itse opettamaan. Osioiden suorittamisen yhteydessä saat myös lisäopiskelu materiaalia. Kurssin perusosan hinta on 500 euroa, lisäosat 100 euroa kukin.

* tämä on todistus Reiki-master kurssin perusosan suorittamisesta. Suoritettuasi Master-kurssin kolme osiota saat lopullisen Reiki Master -todistuksen, joka on todistus valmistumisestasi ja antaa sinulle oikeuden toimia täysivaltaisena kaikkien Reikitasojen opettajana.