REGRESSIOTERAPIA

silta

Olen käynyt Kirsi Greenin regressioterapeutti koulutuksen, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Regressioterapiasta innostuttuani luin aiheesta useita kirjoja. Aivan ensimmäinen kirja, joka herätti mielenkiintoni regressioterapiaa kohtaan, oli Rohkeat Sielu – kirja.

Menneisiin elämiin ei tarvitse välttämättä uskoa, jotta regressioterapia toimisi. Voit tulla regressioterapiaan hakemaan johonkin tiettyyn kysymykseen tai ongelmaan ratkaisua. Uskon, että regression aikana nousee sellaiset asiat esiin, jotka liittyvät tämän hetkiseen elämäntilanteeseesi ja joita olet valmis kohtaamaan. Regressioterapia ei ole menneen elämän lukua, vaan siinä asiakas itse on aktiivinen kokija.

Regressioterapia lisää itsetuntemusta, jolla on usein eheyttävä ja parantava vaikutus. Vanhat muistot menneisyydestämme vaikuttavat usein nykyiseen elämäämme. Regressioterapia voikin auttaa parantamaan selittämättömiä tunteita, kuten pelkotiloja. Regressioterapia voi tuoda sisäistä rauhaa, itsensä hyväksymistä ja itseluottamusta. Regressioterapia onkin tärkeä väline oman itsemme ymmärtämisessä ja itsetuntemuksessa.

Regressioterapiaa ei suositella silloin, jos elämässä on menossa voimakas kriisi- tai väsymysvaihe. Tällöin regressioterapia kannattaa siirtää rauhallisempaan elämänvaiheeseen, jolloin mieli on levollinen. Regressioterapiaa ei suositella silloin, jos käyttää psyykenlääkkeitä.

Regressioterapia on mielikuvamatka. Voit saada mielikuvat usealla tavalla kuten: kuvina, ääninä, tuntemuksina, tunteina, tietämällä tai vaistoamalla. Regression aikana voimme puhua normaalisti, sillä olet tietoinen sekä tästä maailmasta että regressionterapian aikana esiin tulevista asioista.

Regressioterapia aloitetaan syvällä rentoutumisella, jonka aikana soi rauhallinen musiikki. Tämä auttaa rentoutumaan – kun keho on rento, rentoutuu myös mieli. Näin saamme alitajunnaltamme helpommin vastukset, eikä oma mieli häiritse. Regressioterapian aikana ohjaan sessiota ja kysyn kysymyksiä, joihin itse löydät vastaukset. Kirjoitan session aikana esiin nousseet asiat muistiin, jotka saat mukaasi session päätyttyä.

Regressioterapian lopussa ohjaan sinut takaisin tähän hetkeen. Session jälkeen voimme keskustella kokemuksistasi.